Showing all 7 results

پد فوم پولیش D-A زبر روپس سایز 15 کد 9.DA150H

318000 تومان
پد فوم پولیش D-A زبر روپس سایز 15 کد 9.DA150H به طور خاص طراحی شده است تا با هر دو

پد پولیش زبر دستگاه اوربیتال 125 میلیمتری اس جی سی بی

245000 تومان
SGGA125 پد پولیش زبر دستگاه اوربیتال 125 میلیمتری اس جی سی بی قابل شستشو میباشد و میتوان با آن تا

پد پولیش زبر روپس اوربیتال سایز 21 مدل Pad Coarse

پد پولیش زبر روپس اوربیتال سایز 21 مدل Pad Coarse یک پد جلا دهنده پولیش زبر است که برای بازسازی

پد پولیش زبر روپس اوربیتال سایز ۱۵ مدل Pad Coarse

پد پولیش زبر روپس اوربیتال سایز ۱۵ مدل Pad Coarse از  ایجاد هرگونه گرمازدایی بر روی رنگ بدنه خودرو می شوند

پد پولیش زبر روپس اوربیتال سایز ۷۵ مدل Pad Coarse

پد پولیش زبر روپس اوربیتال سایز ۷۵ مدل Pad Coarse از ایجاد هرگونه گرمازدایی بر روی رنگ بدنه خودرو می شوند

پد پولیش زبر دستگاه اوربیتال 150 میلیمتری اس جی سی بی

SGGA100 پد پولیش زبر دستگاه اوربیتال 150 میلیمتری اس جی سی بی قابل شستشو میباشد و میتوان با آن تا بیشتر از

5 عدد پد پولیش زبر دستگاه اوربیتال 125 میلیمتری SGCB

SGGA126 پد پولیش زبر دستگاه اوربیتال 125 میلیمتری اس جی سی بی قابل شستشو میباشد و میتوان با آن تا