شرکت ماتادور.

MATADOR یک پیشگام آلمانی در صنعت ابزار است. از سال 1900 ما ابزار دستی “با کیفیت پیچ” تولید می کنیم. MATADOR مخالف جریان اصلی است. ما اصطلاح ابزارهای برتر برتر را داریم. قابل اعتماد ، متمرکز بر طراحی ، کارآمد. برای تصمیم گیرندگان ، مبارزان و قهرمانان روزمره . برای MATADOR های واقعی

هیچ محصولی یافت نشد.